December 26, 2006

Sing Song

Ghar par koi rehta hai
Joh aapko karta behadd pyar
Roz shaam ko karta hai joh
Aaka ghar par intezaar
Rail ki pattari
Paar na karein
Pulon ka karein istamaal
Aap rahenge sada surakshit
Aur hamesha hi khushhal

No comments: